PARTNERJI

 

FUNDACIJA “RUSSKIY MIR”

Ruski center je mednarodni kulturni projekt, ki ga izvaja ruska fundacija “Russkiy mir” (v slovenščini “Ruski svet”) v sodelovanju z uveljavljenimi svetovnimi izobraževaljnimi in kulturnimi ustanovami. Fundacija “Russkiy mir” je bila ustanovljena junija 2007 na odločbo predsednika Ruske federacije Vladimirja Putina. Ustanovitelja sta Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za šolstvo in znanost Ruske federacije. Fundacija je bila ustanovljena z namenom približati ruski jezik in rusko kulturo mednarodni javnosti, nuditi pomoč pri poučevanju ruščine, širiti medkulturni dialog in krepiti razumevanje in strpnost med narodi.

Fundacija “Russkiy mir” je od leta 2014 tudi uradna soorganizatorica Spominskih slovesnosti pri Ruski kapelici.

Untitled-2-24

RUSKI CENTER ZANOSTI IN KULTURE V LJUBLJANI

Ruski center znanosti in kulture v Ljubljani je bil slavnostno odprt 21. 4. 2011 , na osnovi medvladnega sporazuma, ki je bil podpisan 22.3. 2011, ob obisku ruskega premierja Vladimirja Putina v Sloveniji.

Glavne naloge Ruskega centra znanosti in kulture so razvijanje dobrih odnosov med Slovenijo in Rusijo na področju kulture in gospodarstva, seznanjanje slovenske družbe s preteklostjo in sedanjostjo Rusije, z njeno kulturo ter njenim znanstvenim in ekonomskim potencialom, promocija ruskega jezika. Nudijo pomoč izobraževalnim, kulturnim, znanstvenim institucijam in posameznikom pri popularizaciji Rusije in ruske kulture, pomagajo organizacijam sonarodnjakov, živečim v Sloveniji ter organizirajo različne dogodke.

Untitled-2-23

VESELA DRUŠČINA

Poslanstvo Vesele dRuščine je zagotoviti vsestransko podporo za multikulturne družine in družine priseljencev v Sloveniji.

Glavna naloga Ruske šole je razvijati in negovati medkulturni dialog med slovenskim družbenim okoljem in priseljenci ter izvajati programe na področju:
– jezikovnega izobraževanja in medkulturnega posredovanja,
– lažjega vključevanja družin priseljencev v različne sfere družbenega, ekonomskega, političnega in kulturnega življenja,
– vzpodbujanja medkulturne komunikacije in medkulturnega učenja,
– organizacije dogodkov, ki omogočajo socialne stike med otroki in mladino iz istega okolja in krepijo komunikacijo, usmerjeno k ustvarjanju bolj pluralističnega okolja ter drugih programov kulturnega, duhovnega, vzgojnega, izobraževalnega, karitativnega, razvedrilnega in športnega značaja.

 Untitled-7-01-07

GENERALNA POKROVITELJICA DRUŠTVA SLOVENIJA RUSIJA IN SPOMINSKIH SLOVESNOSTI PRI RUSKI KAPELICI

KRKA, d. d., Novo mesto

Krka je eno vodilnih generičnih farmacevtskih podjetij v svetu. S kakovostno ponudbo farmacevtskih izdelkov smo v več kot petih desetletjih tudi v Ruski federaciji postali prepoznaven partner.  Jedro naše prodaje so zdravila na recept, med katerimi so ključna zdravila za zdravljenje bolezni srca in žilja, prebavil in presnove ter osrednjega živčevja. Sledijo jim izdelki brez recepta in veterinarski izdelki ter zdraviliško-turistične storitve. Naš uspeh izvira iz jasnih strategij in razvojnih usmeritev ter predanosti skupnim vrednotam: hitrosti in fleksibilnosti, partnerstvu in zaupanju, kreativnosti in učinkovitosti.


 VELIKI SPONZORJI IN DONATORJI

‏‏‎

‏‏‎ ‎

‏‏‎ ‎

SPONZORJI IN DONATORJI

Medex Frutarom Etol Etrade   Vitamed

Tanin Sevnica Esimit         Logo_LK_2

kolektor-rgb      Zavarovalnica Maribor gen-i G M&M

MOL Ljubljana plu2-jpg Festival Ljubljana kranjska

pp linguarus        pf