9. november 2005

Announcement Date: junij 16, 2015

V sejni sobi Zavarovalnice Maribor je bil ustanovni zbor Sekcije Društva Slovenija–Rusija Maribor, ki sta se ga udeležila tudi Saša Geržina in Anton Ipavic. Za vodjo sekcije je bil imenovan Srečko Čebron, za tajnico pa Vlada Jagodič.