24. junij 1996

Announcement Date: junij 15, 2015

Društvo Slovenija – Rusija je bilo vpisano v register društev, ki ga vodi Upravna enota Ljubljana pod zaporedno številko 71. Sedež Društva je v Ljubljani, Dunajska cesta 65.