18. junij 2007

Announcement Date: junij 16, 2015

Na seji upravnega odbora Društva Slovenija – Rusija je bil sprejet sklep o ustanovitvi Promocijskega sklada za pospeševanje učenja ruskega jezika v osnovnih in srednjih šolah RS, ki se ustanovi na podlagi že podpisane Deklaracija o sodelovanju pri promociji ruščine na osnovnih in srednjih šolah v RS med Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije, Veleposlaništvom Ruske federacije v RS in Društvom Slovenija – Rusija.