Prvi razpisni rok za prijavo projektov Sklada Toneta Pavčka za leto 2017 je odprt!
RAZPIS za izbor projektov na področju promocije ruskega jezika in kulture v osnovnih in srednjih šolah Republike Slovenije, ki jih bo v letu 2017 financiral Sklad Toneta Pavčka, je odprt do 28. februarja 2017.
PRILOGA k razpisni dokumentaciji (vloga, preglednica načrtovanih stroškov, finančna konstrukcija izvedbe projekta).