Zap. št.
Predlagatelj
Ime projekta
ROK IZVEDBE

1.
Gimnazija Poljane 
O, končno je nastopil čas za jutri (gledališka predstava)
26. 1. 2016

2.
Sklad Toneta Pavčka
Šolanje otrok v Zvezdnem mestu
16. 2. – 21. 2. 2016

3.
Sklad Toneta Pavčka 
Festival otroške pesmi Veseli veter
Marec – 2. 4. 2016

4.
Gimnazija Poljane
Mednarodna izmenjava s šolo N. 639 iz Sankt Peterburga
2. 4. – 9. 4. 2016 

5.
Gimnazija Nova Gorica
Mednarodna izmenjava z gimnazijo 1522 iz Moskve
2. 4. – 10. 4. 2016 

6.
OŠ Center, Novo mesto
Prijateljstvo v sliki, besedi in pesmi (rusko popoldne) 
Maj 2016 

7.
Gimnazija Škofja Loka 
5. teden ruskega filma v Škofji Loki
24. 11. – 29. 11. 2016

8.
Vesela dRuščina 
18. novoletno praznovanje v ruščini za dvojezične otroke v Sloveniji
Junij – december 2016