Sklad Toneta Pavčka uresničuje vizijo podpisnikov Deklaracije o sodelovanju na področju promocije ruskega jezika in kulture v slovenskem šolstvu, ki so jo 30. 5. 2007 podpisali Društvo Slovenija Rusija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Veleposlaništvo Ruske federacije.

Osnovni cilj in naloga Sklada je k sodelovanju pritegniti čim večje število srednjih in osnovnih šol, tudi takih, kjer ruščine ne poučujejo. Sklad ne posega v strokovno področje poučevanja ruščine v šolah, ampak skupaj s prizadevnimi izvajalci projektov prispeva k popularizaciji ruskega jezika in kulture med slovensko mladino.

Od začetkov delovanja Sklada pa do danes lahko govorimo o celovitem premiku položaja ruskega jezika v Sloveniji. Ruščina postaja vedno bolj priljubljena med mladimi, število učencev ruščine na slovenskih šolah pa vsako leto vztrajno narašča.

Delo Sklada ne bi bilo mogoče brez finančne podpore uglednih sponzorjev – uspešnih slovenskih podjetij Krka, d.d. in Riko d.o.o. in Društva Slovenija Rusija s partnerji.