Društvo Slovenija Rusija je bilo ustanovljeno aprila 1996 in bo tako leta 2016 beležilo 20-letnico delovanja.

V vseh letih obstoja povečuje svoje članstvo, ki se približuje številu 1000. Deluje kot prostovoljna, nestrankarska in nepolitična organizacija ljudi z namenom globljega spoznavanja ruskega naroda, običajev, dežele in jezika. Krepi vezi med narodoma in državama za povezovanje na vseh področjih človekovega delovanja ter za ohranjanje spomina in vezi med ruskim in slovenskim narodom, ki so se spletli v zgodovini. Prireja vrsto kulturnih prireditev, predavanj in okroglih miz z zgodovinskimi, aktualnimi družbenimi, gospodarskimi in političnimi temami, filmskih večerov, strokovnih ekskurzij v Rusijo in po Sloveniji ter drugih dogodkov z namenom boljšega spoznavanja obeh narodov, ki se jih vsako leto udeleži več tisoč obiskovalcev. Spremlja gospodarska gibanja med državama in sodeluje na dogodkih, posvečenih številnim gospodarskim vprašanjem. Tvorno sodeluje pri uveljavljanju učenja ruskega jezika in literature v osnovnih in srednjih šolah ter posveča posebno pozornost najmlajšim.

Društvo Slovenija Rusija je skupaj z občino Kranjska Gora in Ruskim veleposlaništvom v Sloveniji soorganizator spominskih slovesnosti ob Ruski kapelici na Vršiču, ki bo leta 2016 beležila jubilejno 100. obletnico postavitve s strani ruskih ujetnikov, sama spominska slovesnost pa 25. obletnico. Prireditve so se doslej udeležili številni visoki slovenski in ruski politiki in najvišji slovenski in ruski cerkveni dostojanstveniki, ki so darovali tudi spominske maše, med njimi tudi patriarh Ruske pravoslavne cerkve Kiril.

ruska

Društvo je ustavnovitelj Sklada Toneta Pavčka za popularizacijo ruskega jezika in kulture v slovenskih osnovnih in srednjih šolah, ki financira številne projekte na področju ruskega jezika in kulture v Sloveniji. V času delovanja sklada se je podvojilo število učečih se ruskega jezika in vrsta osnovnih šol in gimnazij je v kurikulum vpeljala učenje ruščine. Skupno s sponzorji – našimi podjetji, ki poslujejo z Rusko federacijo – je bilo osnovnim šolam in gimnazijam od l. 2007, ko je bil sklad ustanovljen, dodeljeno prek 100.000 EUR za izpeljavo več kot 70 posameznih projektov.

V Društvu se srečuje vrsta slovenskih zgodovinarjev, profesorjev, kulturnikov, novinarjev, politikov in ljubiteljev ter poznavalcev Rusije, ki v okviru neformalnega sveta Društva obravnavajo aktualne teme, povezane z Rusko federacijo.