Društvo Slovenija Rusija je bilo ustanovljeno 10. aprila 1996 v Ljubljani. Na zboru so ustanovitelji zapisali, da Društvo združuje ljudi dobre volje, poglablja in širi sodelovanje in razumevanje med slovenskim in ruskim narodom ter skrbi za boljše poznavanje Slovenije in njene kulture, še posebej v Rusiji.

Društvo še danes deluje kot prostovoljna, nestrankarska in nepolitična organizacija ljudi z namenom globljega spoznavanja ruskega naroda, običajev, dežele in jezika. Krepi vezi med narodoma in državama in se zavzema za povezovanje na vseh področjih človekovega delovanja ter skrbi za ohranjanje zgodovinskega spomina.

Društvo Slovenija Rusija prireja vrsto kulturnih prireditev, predavanj in okroglih miz, filmske večere, strokovne ekskurzije v Rusijo in po Sloveniji ter druge dogodke z namenom spoznavanja obeh narodov. Skupaj z občino Kranjska Gora in Veleposlaništvom Ruske Federacije v Republiki Sloveniji Društvo Slovenija Rusija vsako leto organizira tradicionalne spominske slovesnosti ob Ruski kapelici na Vršiču.

SAVA
Riko
G M&M
EIMV
GEN energija
better
IskraTel
GEN-I
Moskva
Etrade
Comita
talum
Veleposlaništvo ruske federacije
Petrol
Triglav
Vesela druscina
Pošta Slovenije
Mercator
Krka
Tastepoint
Slovenia
Kolektor
IBE
Pivovarna Laško – Group
Ruski center
avteh
Občina Kranjska gora
Sberbank
Tanin Sevnica
Geoplin